Latest Articles

Thay đổi background ảnh nhanh chóng với Photoshop

Thay đổi background ảnh nhanh chóng với Photoshop.  Bạn có muốn thay đổi background ảnh của mình?  Đôi khi bạn muốn thay đổi  background  ả...
Xem thêm

Ghép vật dụng dễ dàng với Photoshop

Ghép vật dụng dễ dàng với Photoshop. Bạn muốn thêm các chi tiết như kính, râu hay mũ vào tấm ảnh chân dung của mình để tạo điểm nhấn cũng n...
Xem thêm

Thay thế màu sắc trong Photoshop

Thay thế màu sắc trong Photoshop.  Bạn có muốn thay thế màu sắc trong hình ảnh của mình?  Một số bức ảnh trông đẹp hơn với các màu khác nha...
Xem thêm

Crop ảnh thế nào cho đúng?

Bạn có muốn crop một bức ảnh?  Crop ảnh thế nào cho đúng?  Đôi khi bạn cần phải  thay đổi kích thước của ảnh của bạn để phù hợp với các đặc...
Xem thêm